Menu

บน

เที่ยวชมทะเลดอกไม้ซินเซ่อ ด้วยเส้นทางหลวงหมายเลข 3

หนึ่งปีมีครั้งเดียวกับมหกรรม “ทะเลดอกไม้ซินเซ่อ” ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้าร่วมเยี่ยมชมและดื่มด่ำไปกับทะเลดอกไม้และทิวเขากว้างใหญ่ นอกจากพื้นที่ชมทะเลดอกไม้หลากสีสันสุดยิ่งใหญ่แล้ว ยังมีการประดับตกแต่งสวนสำหรับ “โซนอาหาร”  “โซนเกาเหลียง”จากฟาร์มพืชพิเศษเหมียวผู่  จัดแสดงความหลากหลายทางวัฒนธรรมใน “โซนวัฒนธรรมชาวแคะ”  ชมกล้วยไม้หลายสายพันธุ์ใน “โซนกล้วยไม้” และยังมี “โซนงานแสดงของดีเมืองจินเหมิน” อีกทั้งมีการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและจัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรจากเขตซานเฉิงของเมืองไถจง  แสดงให้เห็นถึงภูมิทัศน์ธรรมชาติ ระบบนิเวศน์การเกษตรและวัฒนธรรมอุตสาหกรรมท้องถิ่นของซานเฉิง ซึ่งจะทำให้ทุกท่านเพลิดเพลินไปกับซานเฉิง เมืองไถจง และสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเชิงนิเวศน์ไปพร้อมๆ กัน